• Sieci i Systemy Teleinformatyczne

    „BlueSoft” s.j. wykonuje projekty oraz wdrożenia kompleksowych rozwiązań sieciowych i systemów teleinformatycznych, uwzględniając najnowsze dostępne technologie sieciowe. Zakres prac oferowanych przez firmę „BlueSoft” s.j. obejmuje wszystkie etapy realizacji  rozwiązania sieciowego: – określenie wymagań klienta, stworzenie koncepcji, następnie projektu oraz wdrożenie rozwiązania z projektem powykonawczym i pomiarami.

  • Oświetlenie LED

    „BlueSoft” s.j. wykonuje projekty oraz wdrożenia kompleksowych rozwiązań oświetlenia LED, uwzględniając najnowsze dostępne technologie w tym zakresie. Zakres prac oferowanych przez firmę „BlueSoft” s.j. obejmuje wszystkie etapy realizacji: – określenie wymagań klienta wraz z źródłami finansowania, stworzenie koncepcji realizacji wraz z harmonogramem spłaty inwestycji, wykonanie projektu oraz wdrożenie rozwiązania z projektem powykonawczym i pomiarami.

  • Oświetlenie przeszkodowe LED

    „BlueSoft” s.j. wykonuje projekty oraz wdrożenia kompleksowych rozwiązań oświetlenia przeszkodowego LED. Zakres prac oferowanych przez firmę „BlueSoft” s.j. obejmuje wszystkie etapy realizacji: – określenie wymagań, stworzenie koncepcji realizacji wraz z harmonogramem prac, wykonanie projektu oraz prace instalacyjne.

BlueSoft s.j. 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2 (budynek 2)
77 441 81 00
77 441 81 03
[plugin_info_page_layer,id_cms='1',type='bootstrap',template='0']