Wykonanie okablowania strukturalnego wraz z dedykowanym zasilaniem w budynku przy ul. Dmowskiego 7-9 (Wydział Przyrodniczo-Techniczny)

Zamawiający: Uniwersytet Opolski

Zakres prac: Przebudowę przyłącza elektroenergetycznego nN – (zasilanie podstawowe) oraz wykonanie zasilania dedykowanego dla sieci logicznej; Wykonanie okablowania strukturalnego i połączeń światłowodowych; Instalacja szaf elektrycznych i logicznych; Instalacja sprzętu do bezprzewodowego dostępu do Internetu - MERU; Instalacja sprzętu aktywnego Cisco

Termin wykonania: 07.2011-09.2011.

BlueSoft s.j. 45-839 Opole, ul. Technologiczna 2 (budynek 2)
77 441 81 00
77 441 81 03
[plugin_info_page_layer,id_cms='1',type='bootstrap',template='0']